Var finns hepatit A och hur smittar det?

Hepatit A är vanligt förekommande i Asien, Oceanien, Afrika, Sydamerika, Centralamerika och delar av Östeuropa. Hepatit A eller epidemisk gulsot, är en virusinfektionssjukdom i levern. Oftast får man i sig viruset via kall, rå och dåligt tillagad mat (t.ex. sallad och glass) eller via vatten (t.ex. dricksvatten och is).

Var finns hepatit B och hur smittar det?

Hepatit B är vanligt förekommande i Asien, Oceanien, Afrika, Sydamerika, Centralamerika och delar av Östeuropa. Hepatit B är en virusinfektion som angriper levern och smittar genom kontakt med blod (t.ex. olyckor, behandlingar, instrument för tatuering/piercing) eller oskyddat sex.

Var finns rabies och hur smittar det?

Rabies är en virussjukdom i centrala nervsystemet och kan smitta från däggdjur till människa via saliv. Rabies förekommer mest i Afrika, Asien och Nord-, Mellan- och Sydamerika. I länder med dålig kontroll på vaccination av husdjur, och i länder med hundar som går fritt, är risken för smitta större.

Kan jag vaccinera mig om jag är förkyld?

Du som har en infektion med feber bör avvakta med vaccineringen några dagar efter att du har blivit frisk. Även om du har en lättare förkylning bör du vänta två till tre dagar innan du vaccinerar dig.

Kan jag vaccinera mig om jag är gravid eller ammar?

Gravida som utsätts för stor smittrisk kan behöva vaccination. Det finns dock ett fåtal vaccin som har restriktioner när det kommer till graviditet och amning. Ta kontakt med oss för individuell rådgivning.

Hur långt innan resan behöver jag vaccinera mig?

Tidsintervallet ser olika ut för olika vaccin. Det kan variera från några dagar till flera veckor innan avresa. Kontakta gärna oss i god tid för att få rätt vaccinationsskydd för just din resa.

Hur länge håller skyddet mot hepatit A och B?

Efter tredje och sista dosen vaccin (twinrix) erhåller man ett komplett skydd mot både Hepatit A och B. Skyddet mot Hepatit A håller ca 25-30 år och skyddet mot Hepatit B är livslångt.

När bör jag vaccinera mig mot influensa?

Influensa är en virussjukdom som är mycket smittsam och vissa som smittas riskerar att bli allvarligt sjuka. Högriskgrupper som rekommenderas att vaccinera sig är:

  • personer över 65 år
  • gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16
  • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd: kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma.

Behöver jag vaccinera mig mot TBE?

TBE-viruset, som kan orsaka hjärninflammation, sprids med fästingar och finns på många platser i Sverige. Vaccination bör tas i god tid innan om man ska vistas i riskområden. Fästingsäsongen är störst under sommaren, men man kan bli smittad från april till oktober.