Qdenga

Från 4 års ålder. 2 doser med 3 månaders intervall, men med bra skydd redan efter dos ett. Levande försvagat vaccin.