Tetravac

Vaccin mot stelkramp, difteri, kikhosta och polio för dig som INTE följt barnvaccinationsprogrammet.

Boostrix/Triaxis

Påfyllnadsdos, inte för grundvaccination. Triaxis är gratis till gravida från vecka 16.