Dukoral 1 dos

Om det är mindre än 2 år sedan senaste dosen.

Dukoral 2 doser

Grundvaccinering med två doser nödvändig om det är mer än 2 år sedan senaste dos. Barn mellan 2-6 år behöver 3 doser.