HPV (humant papillomvirus)

HPV (humant papillomvirus) är en grupp virus som är mycket vanlig. De flesta varianter är ofarliga men vissa kan leda till olika cancerformer. HPV-vaccin skyddar bra men ska tas vid ung ålder för bästa effekt.

HPV

HPV, eller humant papillomvirus, är en grupp virus som i någon form drabbar de allra flesta människor någon gång i livet. Det finns omkring 200 typer av viruset och ett tiotal kan innebära en risk för allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer i könsorgan, svalg och hals. HPV smittar via hud och slemhinnor, främst vid sexuella kontakter.

Livmoderhalscancer vanligaste cancerformen kopplad till HPV

Viruset är i regel symtomfritt och läker oftast ut av sig själv inom ett år, men det kan ta längre tid. Vissa varianter kan dock, om det inte läker, leda till infektioner och öka risken för cancer hos både kvinnor och män. Många fall av livmoderhalscancer kan kopplas till HPV-virus. Kondylom och hudvårtor är andra exempel på sjukdomar som beror på olika typer av HPV-virus.

Den vanligaste cancerformen som kopplas till HPV, är livmoderhalscancer. Majoriteten av fallen av livmoderhalscancer beror på HPV-virus. Genom regelbunden cellprovtagning upptäcks cellförändringar som kan vara ett förstadie till livmoderhalscancer. Ibland krävs ett enklare kirurgiskt ingrepp för att ta bort cellförändringarna.

HPV drabbar även pojkar och män

Även killar kan drabbas av cancer orsakad av HPV-virus. Därför ingår HPV-vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet för pojkar födda 2009 och senare. Killar födda 2008 och tidigare kan vaccineras på en vaccinationsklinik. HPV-virus kan orsaka cancer i svalget, analöppningen och i penis.

HPV-vaccination har bäst effekt före sexdebut

Vaccination är ett bra sätt att skydda sig mot högriskvarianterna av HPV-virus. Vaccinet ger bäst skydd om det tas innan personen blir sexuellt aktiv men det har bra effekt även om det tas senare i livet. Vaccinet erbjuds till både pojkar och flickor genom det nationella vaccinationsprogrammet i Sverige, vanligtvis i årskurs fem.

2. Vad är HPV

Vad är HPV-virus?
HPV smittar via hud och slemhinnor. Olika typer av HPV-virus innebär olika stor risk för allvarliga infektioner. HPV kan leda till kondylom och flera sorters cancer hos både kvinnor och män.

HPV – humant papillomvirus

HPV, eller humant papillomvirus, är en grupp virus som i någon form drabbar de allra flesta människor någon gång i livet. Det finns omkring 200 typer av viruset varav vissa kan innebära en risk för allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer.

Tidigt vaccin är det bästa skyddet

HPV smittar via hud och slemhinnor, främst vid sexuella kontakter. Viruset läker oftast ut av sig själv och de flesta får inga symtom. En ökad risk för cancer finns dock om en infektion efter högrisk-HPV finns kvar i kroppen. Säkraste sättet att skydda sig mot HPV är vaccination i tidig ålder. Kondom ger ett visst skydd men eftersom HPV även kan smitta via exempelvis händer, hud och mun är det de inte ett tillförlitligt skydd.

Olika riskkategorier av HPV

HPV finns i två olika riskkategorier: lågrisk-HPV och högrisk-HPV. Lågriskvarianten av viruset leder oftast inte till några allvarliga komplikationer, men kan orsaka vårtor på händer, fötter och könsorgan. Högriskvarianterna kan öka risken för cancer. Den vanligaste cancerformen som kopplas till HPV är livmoderhalscancer men cancer i svalget orsakat av HPV-virus blir allt vanligare.

3. HPV-symtom och konsekvenser

HPV ger sällan symtom och läker oftast av sig själv. I vissa fall kan viruset stanna kvar i kroppen och då kan det få allvarliga konsekvenser. Många fall av livmoderhalscancer kan kopplas till HPV.

HPV – vanligt och (oftast) ofarligt

HPV (humant papillomvirus) är en grupp virus som smittas via direktkontakt med hud och slemhinnor. Viruset är mycket vanligt och i regel symtomfritt. Många vet inte ens om att de bär på viruset. HPV läker oftast ut av sig själv inom ett år, men vissa varianter kan leda till infektioner och öka risken för cancer om de stannar kvar i kroppen.

Kan leda till cancer

HPV-viruset finns i två riskkategorier: lågrisk-HPV och högrisk-HPV. Lågrisk-HPV kan orsaka besvärliga men ofarliga symtom som exempelvis vårtor på händer, fötter och könsorgan. Kondylom är ett exempel på sjukdom som orsakas av HPV-virus. Högrisk-HPV kan om de inte läker ut av sig själv, leda till olika typer av cancer.

Den vanligaste cancerformen som kopplas till HPV, är livmoderhalscancer. Många fall av livmoderhalscancer kan kopplas till HPV-virus. Eftersom HPV-virus i regel inte ger några symtom är det viktigt att genomföra regelbunden cellprovtagning för att upptäcka cellförändringar som kan vara ett förstadie till livmoderhalscancer. Ibland krävs ett enklare kirurgiskt ingrepp för att ta bort cellförändringarna.

Högrisk-HPV kan också orsaka andra former av cancer, inklusive analcander, cancer i könsorgan och svalg samt vissa typer av halscancer hos både kvinnor och män.

4. HPV-vaccination:

HPV-vaccinationen ger ett bra skydd mot bland annat livmoderhalscancer. Du får flera doser enligt vaccinationsschema som baseras på din ålder.

Vaccination mot HPV

HPV, eller humant papillomvirus, är en grupp virus som i någon form drabbar de allra flesta människor någon gång i livet. Vissa former av HPV kan innebära en risk för allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer. Det finns effektivt vaccin mot HPV, som verkar förebyggande mot framtida infektioner. Rådfråga din vaccinatör om du är osäker på om vaccinet är lämpligt för dig.

Tidigt vaccin är det bästa skyddet

Att vaccinera sig mot HPV-viruset i tidig ålder ger ett bra skydd livet ut. HPV-vaccinet erbjuds sedan 2020 till alla barn som en del av det allmänna vaccinationsprogrammet. Bästa effekt får vaccinet om det tas före den sexuella debuten. Det går att vaccinera sig även i vuxen ålder, vilket kan rekommenderas om du exempelvis haft cellförändringar. Vaccinet skyddar dock inte om du har en pågående HPV-infektion men skyddar mot att få en ny infektion av virus du redan haft.

Skydda dig själv och andra genom att vaccinera dig

Det finns många fördelar med att vaccinera sig mot HPV. Förutom att ge dig själv skydd mot de högrisk-HPV som är kopplade till olika typer av cancer, hjälper du till att minska spridningen av HPV. HPV-vaccinet skyddar även mot kondylom, som är en könssjukdom som orsakar vårtor på könsorgan och vid analöppningen.

Vaccinationsschema HPV

HPV-vaccinet ges i flera doser och din ålder avgör hur ditt vaccinationsschema ser ut.

Du som är under 15 år: två doser
  • Dos 1 ges under mellanstadiet.
  • Dos 2 ges mellan 6 och 12 månader efter den första dosen.
Du som är över 15 år: tre doser
  • Dos 1 kan ges närsomhelst.
  • Dos 2 ges en till två månader efter dos 1.

Dos 3 ges cirka sex månader efter dos 1.

5. HPV-spridning och förebyggande åtgärder:

Spridning av HPV sker framför allt via sexuella kontakter. Du kan förebygga HPV bland annat genom att vaccinera dig.

HPV – vaccin och säkert sex ger bästa skyddet

HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige. Någon form av HPV-virus drabbar majoriteten av oss någon gång i livet. HPV smittar via kontakt med hud och slemhinnor. Infektionen är oftast ofarlig och läker i de allra flesta fall ut av sig själv. I vissa fall stannar den dock kvar i kroppen och kan du orsaka olika typer av cancer. Livmoderhalscancer är den vanligaste cancerformen som kopplas till HPV.

Alla kan vaccinera sig mot HPV

Det bästa skyddet mot HPV är vaccination. HPV-vaccinet får bäst effekt om det ges före den sexuella debuten och rekommenderas därför främst till barn 10–12 år. Men du kan vaccinera dig mot HPV även i vuxen ålder. Många gynekologer rekommenderar även äldre kvinnor att vaccinera sig om de drabbas av cellförändringar orsakade av HPV. Vaccinet skyddar inte på en pågående infektion utan verkar i förebyggande syfte mot framtida infektioner.

Kondom skyddar till viss del

Ett säkert sexuellt beteende minskar risken för HPV-smitta. Vid vaginalt och analt samlag ger kondom ett relativt bra skydd mot HPV. Kondom skyddar dock inte helt eftersom den inte täcker alla hudområden där viruset kan finnas. HPV kan smitta vid alla typer av sexuella kontakter, inte bara penetrerande sex. Ju fler olika sexuella partners du har desto större risk löper du att smittas med sexuellt överförbara infektioner, inklusive HPV.

Regelbundna cellprov minskar risken för livmoderhalscancer

I Sverige kallas alla kvinnor mellan 23 och 64 år på regelbunden screening för livmoderhalsen via cellprovtagning. Screeningen har genomförts sedan 60-talet och antalet fall av livmoderhalscancer har halverats sedan dess. Cellprovet skyddar inte mot HPV-viruset men det är ett viktigt sätt att tidigt upptäcka eventuella cellförändringar tidigt.

6. HPV-testning och diagnos:

HPV-testning görs via cellprov där en eventuell diagnos av HPV ställs. Alla kvinnor mellan 23 och 64 kallas till regelbunden provtagning.

HPV-test via cellprov

En HPV-infektion som inte läker ut kan leda till cellförändringar och i vissa fall även cancer. Livmoderhalscancer är den vanligaste cancerformen som kopplas till HPV. Regelbundna cellprover är det bästa sättet att upptäcka HPV-virus i livmoderhalsen och ger en chans att avlägsna skadliga cellförändringar i ett tidigt skede.

Ibland krävs ingrepp

Cellprovet tas hos en barnmorska eller en gynekolog och alla kvinnor mellan 23 och 64 år kallas regelbundet via screeningprogrammet i Sverige. Du får ditt testsvar inom tre månader. Visar det på HPV-infektion kan du ibland behöva ta ett till test. Om provet visar på cellförändringar blir du kallad till läkarbesök.

Det tar lång tid för cellförändringar att utvecklas till cancer, så visar ditt test på HPV-infektion är det inget akut. Oftast går både HPV-infektionen och cellförändringarna över av sig själv men ibland kan ytterligare tester och eventuellt ett enklare kirurgiskt ingrepp, så kallad konisering, behövas.

Män kan inte testa sig för HPV-infektion. Däremot kan män vaccinera sig mot HPV.

7. Riskfaktorer för HPV:

Rökning och oskyddat sex kan vara riskfaktorer för HPV. Även personer med nedsatt immunförsvar kan vara i riskzonen för allvarligare HPV-infektioner.

 HPV, eller humant papillomvirus, är en grupp virus som i någon form drabbar de allra flesta människor någon gång i livet. Infektionen är oftast ofarlig och läker i de allra flesta fall ut av sig själv. I vissa fall stannar den dock kvar i kroppen och kan du orsaka olika typer av cancer.

Flera faktorer kan öka risken för att smittas med HPV och att en infektion ska stanna kvar i kroppen istället för att läka av sig själv:

  • Oskyddat sex, sex utan kondom, ökar risken för att bli smittad med HPV. HPV överförs huvudsakligen genom sexuell kontakt, inklusive vaginalt, analt och oralt sex.
  • Tidig sexuell debut eller många olika sexpartners ökar risken för att bli smittad med HPV eller andra sexuellt överförbara infektioner.
  • Nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av mediciner eller andra sjukdomar som påverkar immunförsvaret, kan öka risken för drabbas hårdare av HPV-infektioner.

Rökning ökar risken för att HPV-infektionen inte läker. Detta på grund av att rökning kan påverka immunförsvaret och göra det svårare för kroppen att bekämpa infektioner.

8. Behandling av HPV:

En HPV-infektion kräver oftast ingen behandling men ibland blir symtomen besvärliga och du kan behöva vård. Leder infektionen till cellförändringar kan ett enklare kirurgiskt ingrepp krävas.  Om HPV leder till cancer krävs behandling. 

HPV kräver ibland behandling

För de allra flesta läker HPV ut av sig själv tack vare att immunförsvaret klarar av att bekämpa viruset. Men hos vissa stannar infektionen kvar i kroppen och orsakar mer eller mindre allvarliga tillstånd. I de fallen kan behandling behövas.

Ett positivt cellprov

Alla kvinnor mellan 23 och 64 år kallas på regelbundna cellprov hos barnmorska eller gynekolog. Testsvaret kommer inom tre månader. Är testet positivt, det vill säga visar att du har en HPV-infektion, kan du ibland behöva ta ett till test. Om provet visar på cellförändringar blir du kallad till läkarbesök. Oftast går både HPV-infektionen och cellförändringarna över av sig själv men ibland kan ytterligare tester och eventuellt ett enklare kirurgiskt ingrepp, så kallad konisering, behövas.

Att cellprovet visar på HPV-infektion eller cellförändringar är vanligt. Det tar lång tid för cellförändringar att utvecklas till cancer, så ett positivt testsvar kräver ingen akut åtgärd.

Behandling av vårtor som orsakas av HPV-virus

Lågriskvarianterna av HPV-viruset kan orsaka kondylom och andra typer av vårtor. Vårtorna kan sitta på händer, fötter, könsorgan och kring analöppningen. Vårtorna är inte farliga men de kan göra klia och ont och du kan därför behöva behandling. Behandling av kondylom kan exempelvis vara att ta bort vårtorna med hjälp av frysning, laser eller enklare kirurgiskt ingrepp. Det finns även behandling med receptbelagda läkemedel som appliceras på vårtorna.

Vaccination i förebyggande syfte

Själva viruset går inte att bota, utan behandling riktas mot eventuella symtom. Det finns effektivt vaccin mot HPV, som verkar förebyggande mot framtida infektioner. Alla kan vaccinera sig och ju yngre du är när du vaccinerar dig, desto bättre.

Vanliga frågor (FAQ)

HPV är en grupp virus som smittar via hud och slemhinnor. Olika typer av HPV-virus innebär olika stor risk för allvarliga infektioner. Här hittar du svaren på några vanliga frågor om HPV, som när och varför vi kan få det.

Vad är HPV?

HPV, eller humant papillomvirus, är en grupp virus som i någon form drabbar de allra flesta människor någon gång i livet. Det finns omkring 200 typer av viruset varav vissa kan innebära en risk för allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer. Viruset läker dock oftast ut av sig själv och de flesta får inga symtom.

HPV smittar via hud och slemhinnor, främst vid sexuella kontakter. HPV finns i två olika riskkategorier: lågrisk-HPV och högrisk-HPV. Lågriskvarianten av viruset leder oftast inte till några allvarliga komplikationer, men kan orsaka vårtor på händer, fötter och könsorgan. Högriskvarianterna kan öka risken för cancer. Den vanligaste cancerformen som kopplas till HPV är livmoderhalscancer.

Hur sprids HPV?

HPV smittar via hud och slemhinnor, främst vid sexuella kontakter, inklusive vaginalt, analt och oralt sex. Det kan också överföras genom direkt hudkontakt med infekterade områden. Oskyddat sex och många sexpartners ökar risken för smitta. HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige.

Vad är de vanligaste symtomen på HPV?

HPV är mycket vanligt och de flesta HPV-infektioner ger inga synliga symtom. Många vet inte ens om att de bär på viruset. Vissa typer av HPV kan dock orsaka vårtor, inklusive genitala vårtor. Högrisk-typer av HPV kan leda till cellförändringar och cancer utan att ge upphov till symtom.

Den vanligaste cancerformen som kopplas till HPV, är livmoderhalscancer men HPV kan orsaka cancer i svalg och könsorgan hos både kvinnor och män. Eftersom HPV-virus i regel inte ger några symtom är det viktigt att genomföra regelbunden cellprovtagning för att upptäcka cellförändringar som kan vara ett förstadie till livmoderhalscancer. Ibland krävs ett enklare kirurgiskt ingrepp för att ta bort cellförändringarna.

Lågrisk-HPV kan orsaka besvärliga men ofarliga symtom som exempelvis vårtor på händer, fötter och könsorgan. Kondylom är ett exempel på sjukdom som orsakas av HPV-virus.

Hur förebygger man HPV?

HPV smittar via kontakt med hud och slemhinnor och det är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige. Infektionen är oftast ofarlig och läker i de allra flesta fall ut av sig själv. I vissa fall stannar den dock kvar i kroppen och kan du orsaka olika typer av cancer. Livmoderhalscancer är den vanligaste cancerformen som kopplas till HPV.

Det bästa skyddet mot HPV är vaccination. HPV-vaccinet får bäst effekt om det ges före den sexuella debuten och rekommenderas därför främst till barn 10–12 år. Men du kan vaccinera dig mot HPV även i vuxen ålder. Vaccinet skyddar inte på en pågående infektion utan verkar i förebyggande syfte mot framtida infektioner. Pojkar födda 2008 och senare kan vaccinera sig på vaccinationsmottagning.

Ett säkert sexuellt beteende minskar risken för HPV-smitta. Vid vaginalt och analt samlag ger kondom ett relativt bra skydd mot HPV. Kondom skyddar dock inte helt eftersom den inte täcker alla hudområden där viruset kan finnas. Ju fler olika sexuella partners du har desto större risk löper du att smittas med sexuellt överförbara infektioner, inklusive HPV.

Att ta cellprov när du blir kallad är ett bra sätt att upptäcka eventuella cellförändringar tidigt.

Vad är HPV-vaccinet och vem bör vaccinera sig?

Det finns effektivt vaccin mot HPV, som verkar förebyggande mot framtida infektioner. Vaccinet skyddar dock inte om du har en pågående HPV-infektion. Vissa former av HPV kan innebära en risk för allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer. Att vaccinera sig mot HPV-viruset i tidig ålder ger ett bra skydd livet ut. Du hjälper även till att minska spridningen av viruset. Vaccinet tas i flera doser och vaccinationsschemat baseras på din ålder.

2019 kom ett nytt vaccin som ger skydd mot nio olika typer av HPV-virus, jämfört med det tidigare vaccinet som skyddade mot fyra. Flickor födda 1994–1999 erbjuds det nya vaccinet som en del av en forskningsstudie.

HPV-vaccinet erbjuds sedan 2020 till alla barn som en del av det allmänna vaccinationsprogrammet. Bästa effekt får vaccinet om det tas före den sexuella debuten. Det går att vaccinera sig även i vuxen ålder, vilket kan rekommenderas om du exempelvis haft cellförändringar. Även män kan vaccinera sig mot HPV.

Finns det behandling för HPV?

För de allra flesta läker HPV ut av sig själv tack vare att immunförsvaret klarar av att bekämpa viruset. Men hos vissa stannar infektionen kvar i kroppen och orsakar mer eller mindre allvarliga tillstånd. I de fallen kan behandling behövas.

Regelbundna cellprover är ett bra sätt att upptäcka och åtgärda cellförändringar i ett tidigt skede. Visar ditt test positivt får du ibland ta ett till test eller träffa en läkare. Oftast går både HPV-infektionen och cellförändringarna över av sig själv men ibland kan ett enklare kirurgiskt ingrepp, så kallad konisering, behövas.

Lågriskvarianterna av HPV-viruset kan orsaka kondylom och andra typer av vårtor, på exempelvis händer och fötter. Vårtorna är inte farliga men de kan klia och göra ont och du kan därför behöva behandling. Behandling av kondylom kan exempelvis vara att ta bort vårtorna med hjälp av frysning, laser eller enklare kirurgiskt ingrepp. Det finns även behandling med receptbelagda läkemedel som appliceras på vårtorna.

Hur diagnostiseras HPV

Regelbundna cellprover är ett bra sätt att upptäcka och åtgärda cellförändringar i ett tidigt skede. Cellprovet tas hos en barnmorska eller en gynekolog och alla kvinnor mellan 23 och 64 år kallas regelbundet via screeningprogrammet i Sverige. Du får ditt testsvar inom tre månader. Visar det på HPV-infektion kan du ibland behöva ta ett till test. Om provet visar på cellförändringar blir du kallad till läkarbesök. Oftast går både HPV-infektionen och cellförändringarna över av sig själv men ibland kan ett enklare kirurgiskt ingrepp, så kallad konisering, behövas.

Vad är sambandet mellan HPV och cancer?

Det finns omkring 200 typer av viruset och ett tiotal kan innebära en risk för allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer i könsorgan, svalg och hals. HPV smittar via hud och slemhinnor, främst vid sexuella kontakter.

HPV finns i två olika riskkategorier: lågrisk-HPV och högrisk-HPV. Lågriskvarianten av viruset leder oftast inte till några allvarliga komplikationer, men kan orsaka vårtor på händer, fötter och könsorgan. Högriskvarianterna kan öka risken för cancer. Den vanligaste cancerformen som kopplas till HPV är livmoderhalscancer.

Kan män få HPV?

Ja, män kan få HPV och vara bärare av viruset. HPV kan orsaka cancer även hos män, inklusive cancer i anus, penis och huvud och hals. Män och pojkar i alla åldrar kan vaccinera sig mot HPV.

Hur ofta ska jag ta cellprov?

I Sverige kallas alla kvinnor mellan 23 och 64 år på regelbundna cellprover enligt screeningprogrammet. Cellprovet tas hos en barnmorska eller en gynekolog och alla kvinnor. Du får ditt testsvar inom tre månader.

Är du mellan 23 och 50 år kallas du till provtagning vart tredje eller vart femte år. Du som är mellan 50 och 70 år kallas vart femte till vart sjunde år. Har du tidigare haft cellförändringar kallas du vart tredje år oavsett din ålder.

Kontakt och support

Kontakta oss för rådgivning.

Vi kan HPV! Både sjukdomen och vaccinationen mot den. Kontakta oss med dina frågor om HPV. Är du osäker på om du bör vaccinera dig? Vi ger dig rådgivning om HPV-vaccin och har nära samarbete med läkare för att säkerställa en säker vaccination.

Sociala medier och delningsmöjligheter

Vi delar regelbundet HPV-information i våra kanaler. Följ oss för uppdateringar och tips angående HPV.

Känner du någon som borde vaccinera sig mot HPV? Dela inlägget och sprid informationen vidare.