Regionen meddelar följande:

Smittspridning av influensa pågår fortfarande och har de senaste veckorna åter ökat. Det är i första hand influensa B som ökar i antal och det är främst bland personer över 65 år som fler fall rapporteras.

Provtagning sker endast på medicinsk indikation så det stora antalet yngre som insjuknar och inte söker vård återfinns inte i statistiken. Fortfarande läggs patienter in för inneliggande vård på grund av luftvägsinfektioner; influensa, covid-19 och RS -virus i första hand.

Vaccinet mot säsongsinfluensa är bra i år, det vill säga skyddseffekten är i nivå med vad man kan förvänta sig för influensa A(H1N1) och A(H3N2) och mycket god för influensa B.

Det är fortsatt meningsfullt och viktigt att de som tillhör medicinska riskgrupper och ännu inte vaccinerat sig gör det.

Vaccinationskampanjen med kostnadsersättning fortsätter därför.

Välkommen förbi. Vi har vaccin. Gratis for dig som tillhör en riskgrupp.