RS-viruset (respiratoriskt syncytialvirus)

RS-virus – små barn drabbas hårdast

RS-virus, respiratoriskt syncytialvirus, är ett virus som orsakar infektioner i luftvägarna. Symtomen är oftast lindriga hos vuxna och äldre barn, medan små barn kan få svåra besvär.

De flesta barn får RS-infektion någon gång innan de fyllt två år. Symtomen kan variera från lindrig förkylning till allvarlig lunginflammation eller trånga luftvägar. RS-infektion ser under de första dagarna ut som en vanlig förkylning men kan sen bli allvarligare och leda till andningsbesvär.

Spridning av RS

Viruset är mycket smittsamt och sprids via droppar från näsan eller halsen hos en infekterad person. Viruset kan överleva i flera timmar på hårda ytor, som exempelvis dörrhandtag eller leksaker, om någon som är smittad till exempel nyst eller hostat på ytan.

Symtom vid RS-infektion

För vuxna och äldre barn ger RS-infektion oftast lindriga symtom som kan liknas vid förkylning. Barn under sex månader kan däremot få svåra symtom. De första symtomen vid RS-infektion hos små barn är vanligtvis feber, nästäppa och svårt att äta och dricka.

Efter några dagar kan symtomen bli mer allvarliga och barnet kan få svårt att andas. Andningssvårigheter är vanligast hos barn under tre månader.

Riskgrupper för svår RS-infektion

De flesta blir inte allvarligt sjuka om de smittas med en RS-infektion men vissa grupper löper större risk att bli allvarligt sjuka. Spädbarn under sex månader är den grupp som löper störst risk att få svåra komplikationer vid RS-infektion. Äldre samt personer med lungsjukdomar eller nedsatt immunförsvar kan också bli allvarligt sjuka.

Diagnos av RS

Diagnosen RS-virusinfektion baseras oftast på kliniska symtom och ibland bekräftas med hjälp av tester som PCR eller antigentester.

Söker du vård för ditt barn kontrolleras barnets andning och allmäntillstånd. Ibland tas även ett RS-prov. Provtagningen går fort och gör inte ont. Provsvaret kommer oftast samma dag.

Behandling vid RS-virus

De flesta behöver inte sjukhusvård vid RS-infektion. Ofta räcker behandling hemma. Det finns ingen behandling för själva viruset. Behandlingen fokuserar på att lindra symtomen.

För allvarliga fall där andningsbesvär uppstår kan sjukhusvård vara nödvändigt. Att få i barnet vätska och näring är det allra viktigaste. Barnet kan behöva dropp eller sondmatning. För att lindra andningsbesvären kan barnet få särskilda näsdroppar eller inhalationsbehandling. Är besvären riktigt allvarliga kan barnet behöva intensivvård.

Vad är RS-virus

Vad är RS-virus?

RS-virus orsakar akut luftvägsinfektion och små barn blir ofta svårt sjuka. RS smittar lätt och kan påverka andningsvägarna.

RS – ett mycket smittsamt virus som påverkar luftvägarna

RS-virus (respiratoriskt syncytialvirus), är ett virus som orsakar akut luftvägsinfektion med olika allvarliga symtom, från lindrig förkylning till allvarlig lunginflammation. Spädbarn och små barn är de som oftast blir svårt sjuka av RS-infektion.

Kan finnas kvar på ytor

Viruset är mycket smittsamt och sprids via droppar från näsan eller halsen hos en infekterad person. Viruset kan överleva i flera timmar på hårda ytor, som exempelvis dörrhandtag eller bord och kortare tid på händer och mjuka ytor, om någon som är smittad till exempel nyst eller hostat på ytan.

Smittan sprids främst när viruset kommer i kontakt med slemhinnor i näsan, munnen och ögonen. Du smittar i ungefär 3–8 dagar när du har en RS-infektion. Små barn och personer med nedsatt immunförsvar kan vara smittsam i upp till fyra veckor.

 Från smittotillfället tar det tre till fem dagar innan du blir sjuk. RS-virus är vanligast under vintern och smittspridningen är oftast som värst i februari och mars.

Påverkar andningsvägarna

RS-virus orsakar luftvägsinfektion och kan påverka både de övre och de nedre luftvägarna. Infektionen börjar i de övre luftvägarna (mun- och näshåla och svalg) och ger symtom som rinnande näsa, nysningar och ont i halsen. Efter några dagar kan infektionen sprida sig till de nedre luftvägarna (struphuvud, luftstrupe och luftrören). En spridning till de nedre luftvägarna kan orsaka lunginflammation eller bronkiolit. Hos spädbarn och små barn innebär det en risk för svåra andningsbesvär.

Symtom på RS-virus

Vanliga symtom på RS-virus är allt från nästäppa till lunginflammation. RS-viruset påverkar ofta barn och vuxna på olika sätt.

Symtom på RS-virus

För vuxna och äldre barn ger RS-infektion oftast lindriga symtom som kan liknas vid förkylning. Barn under sex månader kan däremot få svåra symtom. De första symtomen vid RS-infektion hos små barn är vanligtvis

 • Feber
 • Svårt att äta och dricka, vilket leder till trötthet
 • Snuva, nästäppa med segt slem

Efter några dagar kan symtomen bli mer allvarliga och barnet kan få svårt att andas. Andningssvårigheter är vanligast hos barn under tre månader. Några vanliga symtom vid allvarlig RS-infektion hos barn:

 • Ansträngd och ytlig andning
 • Magen rör sig ut och in vid andning
 • Pipande eller väsande andning
 • Huden dras inåt när barnet andas, vilket främst syns nedanför revbenen eller mellan revbenen och vid halsgropen.
 • Hosta som kan vara besvärlig och sitt i flera veckor.

I början av infektionen kan framför allt barn under två månader eller för tidigt födda barn drabbas av andningsuppehåll.

Olika åldersgrupper drabbas olika hårt av RS-infektion

RS-infektion kan ge olika allvarliga symtom och ofta drabbas små barn hårdare. 

Äldre barn och vuxna får oftast lindrigare symtom som kan liknas vid förkylningssymtom, men kan också få problem med luftvägarna. Ihållande och besvärlig hosta är vanligt, särskilt om det finns andra sjukdomar som påverkar luftvägar och lungor.

Spädbarn och personer med nedsatt immunförsvar är särskilt mottagliga för allvarliga komplikationer som exempelvis lunginflammation och andningsuppehåll. Spädbarn kan få bronkiolit, som är en inflammation i luftvägarna. Detta drabbar oftast barn under tre månader. Även andningssvårigheter är vanligt förekommande bland små barn med RS-infektion.

Behandling av RS-virus

Behandling av RS-virus

Det finns ingen behandling för RS-virus men symtomen kan behöva lindras. Svåra fall av RS-infektion kan kräva vård på sjukhus.  

Bara symtomen behandlas

Det finns ingen behandling för själva viruset. Behandlingen fokuserar på att lindra symtomen, inklusive användning av vätskeersättning vid behov. När andningsbesvär uppstår kan sjukhusvård och andningsstöd vara nödvändigt.

 De flesta behöver inte sjukhusvård vid RS-infektion. Ofta räcker behandling hemma, med receptfria läkemedel. Några sätt du kan hjälpa ditt barn att må bättre hemma:

 • Näsdroppar mot nästäppa kan underlätta när barnet ska äta eller sova.
 • Sug segt slem ur näsan med hjälp av en nässug.
 • Låt barnet sova med huvudet lite högre: Lägg exempelvis kuddar i huvudänden under madrassen eller låt barnet sova i exempelvis bärsele.
 • Ge små portioner ofta om barnet har svårt att äta mycket. Flaskmata om det är svårt med amningen.
 • Ge febernedsättande läkemedel vid behov.
 • Rök inte nära barnet. Rökning ökar risken för andningsbesvär.

Små barn kan behöva vårdas på sjukhus

Ibland får barn så svåra besvär att de behöver vårdas på sjukhus. Sjukdomen går över av sig själv men barnet kan behöva sjukhusvård för sina besvär. Att få i barnet vätska och näring är det allra viktigaste. Barnet kan behöva dropp eller sondmatning. För att lindra andningsbesvären kan barnet få särskilda näsdroppar eller inhalationsbehandling. Är besvären riktigt allvarliga kan barnet behöva intensivvård.

RS-virus och barn

RS-virus och barn

RS-virus hos små barn kan ge allvarliga symtom. Det finns flera sätt att hantera en RS-infektion om ditt barn blir smittat.

Om ditt barn får en RS-infektion

RS-infektion kan ge olika allvarliga symtom och ofta drabbas små barn hårdare. Barn under sex månader kan få svåra symtom. Spädbarn och personer med nedsatt immunförsvar är särskilt mottagliga för allvarliga komplikationer som exempelvis lunginflammation och andningsuppehåll.

De första symtomen vid RS-infektion hos små barn är vanligtvis

 • feber
 • svårt att äta och dricka, vilket leder till trötthet
 • snuva, nästäppa med segt slem

Efter några dagar kan symtomen bli mer allvarliga och barnet kan få svårt att andas. Andningssvårigheter är vanligast hos barn under tre månader. Några vanliga symtom vid allvarlig RS-infektion hos barn:

 • Ansträngd och ytlig andning
 • Magen rör sig ut och in vid andning
 • Pipande eller väsande andning
 • Huden dras inåt när barnet andas, vilket främst syns nedanför revbenen eller mellan revbenen och vid halsgropen.
 • Hosta som kan vara besvärlig och sitt i flera veckor.

I början av infektionen kan framför allt barn under två månader eller för tidigt födda barn drabbas av andningsuppehåll.

Om barnet är allvarligt sjukt

Sök vård direkt om ditt barn är under tre månader och har feber, svårt att andas eller att äta och dricka. Om ditt barn får andningsuppehåll ska du ringa 112. 

Ibland får barn så svåra besvär att de behöver vårdas på sjukhus. Sjukdomen går över av sig själv men barnet kan behöva sjukhusvård för sina besvär. Att få i barnet vätska och näring är det allra viktigaste. Barnet kan behöva dropp eller sondmatning. För att lindra andningsbesvären kan barnet få särskilda näsdroppar eller inhalationsbehandling. Är besvären riktigt allvarliga kan barnet behöva intensivvård.

Du kan göra mycket hemma

Om barnet har lindrigare symtom kan hemvård räcka. Här är några sätt du kan hjälpa ditt barn att må bättre hemma:

 • Näsdroppar mot nästäppa kan underlätta när barnet ska äta eller sova.
 • Sug segt slem ur näsan med hjälp av en nässug.
 • Håll barnet upprätt: Att låta barnet sova i en mer upprätt position minskar risken för andningsbesvär. Lägg exempelvis kuddar i huvudänden under madrassen eller låt barnet sova i bärsele.
 • Se till att få i barnet vätska och näring. Ge små portioner ofta om barnet har svårt att äta mycket. Flaskmata om det är svårt med amningen.
 • Ge febernedsättande läkemedel vid behov.
 • Rök inte nära barnet. Rökning ökar risken för andningsbesvär.

Skydda ditt barn från smitta

Viruset är mycket smittsamt och sprids via droppar från näsan eller halsen hos en infekterad person. Viruset kan överleva i flera timmar på hårda ytor, som exempelvis dörrhandtag eller leksaker, om någon som är smittad till exempel nyst eller hostat på ytan.

Från smittotillfället tar det tre till fem dagar innan du blir sjuk. RS-virus är vanligast under vintern och smittspridningen är oftast som värst i februari och mars. För att minska risken för att du eller ditt barn blir smittat under RS-säsongen kan du följa dessa råd:

 • Träffas hellre utomhus än inomhus
 • Undvik platser inomhus där det vistas många människor
 • Träffa inte personer som är förkylda
 • Var noga med din handhygien, särskilt om du träffat någon som är sjuk.
 • Det är vanligt att små barn smittas hemma, ofta av storasyskon som går på skola eller förskola. Håll gärna de större barnen hemma.

Antikroppar inför RS-säsongen

För tidigt födda spädbarn eller av annan anledning riskerar att bli svårt sjuka kan i vissa fall få antikroppar för att förebygga att smittas. Behandlingen ges via en spruta en gång i månaden under de perioder då smittspridningen är som störst.

Äldre barn kan också bli sjuka

Äldre barn får oftast lindrigare symtom som kan liknas vid förkylningssymtom, men kan också få problem med luftvägarna. Ihållande och besvärlig hosta är vanligt, särskilt om det finns andra sjukdomar som påverkar luftvägar och lungor.

Barn kan bli sjuka med RS-infektion flera gånger men oftast är symtomen värst den första gången.

Förebyggande av RS-virus

Förebygg RS-virus

RS-virus smittar lätt, så vidta förebyggande åtgärder. Till vissa grupper rekommenderas RS-vaccin.

RS smittar lätt och kan göra barn svårt sjuka

Viruset är mycket smittsamt och sprids via droppar från näsan eller halsen hos en infekterad person. Viruset kan överleva i flera timmar på hårda ytor, som exempelvis dörrhandtag eller leksaker, om någon som är smittad till exempel nyst eller hostat på ytan. För att minska risken för att du eller ditt barn blir smittat under RS-säsongen kan du följa dessa råd:

 • Träffas hellre utomhus än inomhus
 • Undvik platser inomhus där det vistas många människor
 • Träffa inte personer som är förkylda
 • Var noga med din handhygien, särskilt om du träffat någon som är sjuk.

Undvik att smitta andra

Om du eller ditt barn är sjukt kan ni hjälpa till att minska smittspridningen genom att nysa eller hosta i armvecket istället för i handen eller rakt ut i luften samt ha en god handhygien, det vill säga tvätta händerna ofta.

Antikroppar inför RS-säsongen

För tidigt födda spädbarn eller personer som av annan anledning riskerar att bli svårt sjuka kan i vissa fall få antikroppar för att förebygga att smittas. Behandlingen ges via en spruta en gång i månaden under de perioder då smittspridningen är som störst.

Vaccin för äldre och gravida

Sedan 2023 finns ett vaccin som kan ges till personer över 60 år. Vaccinet kan även ges till dig som är gravid i vecka 24–36 och ger då ett bra skydd till barnet under de första sex månaderna.

Alla över 75 år samt vissa riskgrupper rekommenderas att vaccinera sig mot RS-virus. Är du över 60 år och exempelvis har en kronisk lung- eller hjärtsjukdom, nedsatt immunförsvar eller lungfunktion, vissa typer av diabetes, bör du vaccinera dig. Fråga din vaccinatör om du vill vet ifall vaccinet är lämpligt för dig.

Riskfaktorer för RS-virus

Riskfaktorer för RS-virus

RS är mycket smittsamt och det finns stora riskfaktorer med RS för vissa grupper. Små barn och andra med nedsatt immunförsvar är i riskzonen för RS-virus.

Riskfaktorer för RS-virus

RS-virus, respiratoriskt syncytialvirus, är ett virus som orsakar infektioner i luftvägarna. Symtomen är oftast lindriga hos vuxna och äldre barn, medan små barn kan få svåra besvär, inklusive lunginflammation och andningsuppehåll. Vissa grupper har större risk att drabbas allvarligt av en RS-virusinfektion:

 • För tidigt födda barn blir ofta svårt sjuka om de får en RS-infektion. Det beror på att deras lungor och luftvägar samt immunförsvar kan vara försvagade.
 • Spädbarn och små barn, särskilt de under sex månader
 • Barn med kronisk hjärt- och lungsjukdom
 • Personer, även vuxna, med nedsatt immunförsvar på grund av exempelvis läkemedel, behandlingar eller andra sjukdomar som påverkar immunförsvaret.
 • Personer över 65 år
 • Personer med kroniska sjukdomar som exempelvis astma, KOL eller diabetes.

RS-virus smittar lätt

Viruset är mycket smittsamt och sprids via droppar från näsan eller halsen hos en infekterad person. Viruset kan överleva i flera timmar på hårda ytor, som exempelvis dörrhandtag eller leksaker, om någon som är smittad till exempel nyst eller hostat på ytan.

Från smittotillfället tar det tre till fem dagar innan du blir sjuk. RS-virus är vanligast under vintern och smittspridningen är oftast som värst i februari och mars.

RS-virus och graviditet

Påverkar RS gravida mer än andra? I så fall hur?

 Ges några särskilda råd till gravida vad gäller skyddsåtgärder?

 Finns risk för att föda för tidigt i och med RS-infektion?

 Finns risk för fostret om mamman har RS-infektion?

Vaccin för äldre och gravida

Sedan 2023 finns ett vaccin som kan ges till personer över 60 år samt gravida. Vaccinet ges till dig som är gravid i vecka 24–36 och ger ett bra skydd till barnet under de första sex månaderna.

Vanliga frågor (FAQ)

Vanliga frågor om RS-virus

RS är ett mycket smittsamt virus som orsakar infektioner i luftvägarna. Här finns svaren på vanliga frågor om RS-virus, som vad som orsakar det och när smittspridningen är som värst.

Vad är RS-virus?

RS-virus, respiratoriskt syncytialvirus, är ett virus som orsakar infektioner i luftvägarna. Symtomen är oftast lindriga hos vuxna och äldre barn, medan små barn kan få svåra besvär som andningsbesvär och lunginflammation.

Viruset är mycket smittsamt och sprids via droppar från näsan eller halsen hos en infekterad person. Viruset kan överleva i flera timmar på hårda ytor, som exempelvis dörrhandtag eller leksaker, om någon som är smittad till exempel nyst eller hostat på ytan.

Från smittotillfället tar det tre till fem dagar innan du blir sjuk. RS-virus är vanligast under vintern och smittspridningen är oftast som värst i februari och mars.

Vilka är de vanligaste symtomen på RS-virus?

För vuxna och äldre barn ger RS-infektion oftast lindriga symtom som kan liknas vid förkylning. Barn under sex månader kan däremot få svåra symtom. De första symtomen vid RS-infektion hos små barn är vanligtvis

 • Feber
 • Svårt att äta och dricka, vilket leder till trötthet
 • Snuva, nästäppa med segt slem

Efter några dagar kan symtomen bli mer allvarliga och barnet kan få svårt att andas. Andningssvårigheter är vanligast hos barn under tre månader. Några vanliga symtom vid allvarlig RS-infektion hos barn:

 • Ansträngd och ytlig andning
 • Magen rör sig ut och in vid andning
 • Pipande eller väsande andning
 • Huden dras inåt när barnet andas, vilket främst syns nedanför revbenen eller mellan revbenen och vid halsgropen.
 • Hosta som kan vara besvärlig och sitt i flera veckor.

I början av infektionen kan framför allt barn under två månader eller för tidigt födda barn drabbas av andningsuppehåll.

Hur sprids RS-viruset?

Viruset är mycket smittsamt och sprids via droppar från näsan eller halsen hos en infekterad person. Viruset kan överleva i flera timmar på hårda ytor, som exempelvis dörrhandtag eller leksaker, om någon som är smittad till exempel nyst eller hostat på ytan.

Från smittotillfället tar det tre till fem dagar innan du blir sjuk. RS-virus är vanligast under vintern och smittspridningen är oftast som värst i februari och mars.

Finns det någon behandling för RS-virus?

Det finns ingen behandling för själva viruset. Behandlingen fokuserar på att lindra symtomen. De flesta behöver inte sjukhusvård vid RS-infektion. Ofta räcker behandling hemma. Några sätt du kan hjälpa ditt barn att må bättre hemma:

 • Näsdroppar mot nästäppa kan underlätta när barnet ska äta eller sova.
 • Sug segt slem ur näsan med hjälp av en nässug.
 • Låt barnet sova med huvudet lite högre: Lägg exempelvis kuddar i huvudänden under madrassen eller låt barnet sova i exempelvis bärsele.
 • Ge små portioner ofta om barnet har svårt att äta mycket. Flaskmata om det är svårt med amningen.
 • Ge febernedsättande läkemedel vid behov.
 • Rök inte nära barnet. Rökning ökar risken för andningsbesvär.

Ibland får barn så svåra besvär att de behöver vårdas på sjukhus. Att få i barnet vätska och näring är det allra viktigaste. Barnet kan behöva dropp eller sondmatning. För att lindra andningsbesvären kan barnet få särskilda näsdroppar eller inhalationsbehandling. Är besvären riktigt allvarliga kan barnet behöva intensivvård.

Vem löper större risk för allvarliga komplikationer av RS-viruset?

Symtomen för RS-virus är oftast lindriga hos vuxna och äldre barn, medan små barn kan få svåra besvär, inklusive lunginflammation och andningsuppehåll. Vissa grupper har större risk att drabbas allvarligt av en RS-virusinfektion:

 • För tidigt födda barn blir ofta svårt sjuka om de får en RS-infektion. Det beror på att deras lungor och luftvägar samt immunförsvar kan vara försvagade.
 • Spädbarn och små barn, särskilt de under sex månader
 • Barn med kronisk hjärt- och lungsjukdom
 • Personer, även vuxna, med nedsatt immunförsvar på grund av exempelvis läkemedel, behandlingar eller andra sjukdomar som påverkar immunförsvaret.
 • Personer över 65 år
 • Personer med kroniska sjukdomar som exempelvis astma, KOL eller diabetes.

Finns det ett vaccin mot RS-viruset?

Sedan 2023 finns ett vaccin som kan ges till personer över 60 år. Vaccinet kan även ges till dig som är gravid i vecka 24–36 och ger då ett bra skydd till barnet under de första sex månaderna.

Alla över 75 år samt vissa riskgrupper rekommenderas att vaccinera sig mot RS-virus. Är du över 60 år och exempelvis har en kronisk lung- eller hjärtsjukdom, nedsatt immunförsvar eller lungfunktion, vissa typer av diabetes, bör du vaccinera dig. Fråga din vaccinatör om du vill vet ifall vaccinet är lämpligt för dig.

För tidigt födda spädbarn eller personer som av annan anledning riskerar att bli svårt sjuka kan i vissa fall få antikroppar (Palivizumab) för att förebygga att smittas. Behandlingen ges via en spruta en gång i månaden under de perioder då smittspridningen är som störst.

Vad är skillnaden mellan bältros och vattkoppor?

Bältros och vattkoppor orsakas av samma virus men det är två olika sjukdomar. Sjukdomarna har flera symtom som liknar varandra, som exempelvis huvudvärk, trötthet och blåsor. Vattkoppor orsakar vätskefyllda blåsor som kan sitta över hela på kroppen. Bältros visar sig i form av smärtsamma utslag som sitter i grupp på en begränsad del av kroppen.

Vattkoppor är vanligast hos barn medan bältros oftast drabbar personer över 50 år. Du kan inte få bältros om du inte haft vattkoppor. Har du vattkoppor kan du inte smitta någon som redan haft vattkoppor. Däremot kan du smitta någon som inte haft vattkoppor, både om du har bältros och om du har vattkoppor. Den personen blir då sjuk i vattkoppor.

Hur kan man förebygga RS-viruset?

Viruset är mycket smittsamt och sprids via droppar från näsan eller halsen hos en infekterad person. För att minska risken för att du eller ditt barn blir smittat under RS-säsongen kan du följa dessa råd:

 • Träffas hellre utomhus än inomhus
 • Undvik platser inomhus där det vistas många människor
 • Träffa inte personer som är förkylda
 • Var noga med din handhygien, särskilt om du träffat någon som är sjuk.

Om du eller ditt barn är sjukt kan ni hjälpa till att minska smittspridningen genom att nysa eller hosta i armvecket istället för i handen eller rakt ut i luften samt ha en god handhygien, det vill säga tvätta händerna ofta.

När ska man söka medicinsk vård vid misstänkt RS-virusinfektion?

Sök vård direkt om ditt barn är under tre månader och har feber, svårt att andas eller att äta och dricka. Om ditt barn får andningsuppehåll ska du ringa 112. 

Ibland får barn så svåra besvär att de behöver vårdas på sjukhus. Sjukdomen går över av sig själv men barnet kan behöva sjukhusvård för sina besvär. Att få i barnet vätska och näring är det allra viktigaste. Barnet kan behöva dropp eller sondmatning. För att lindra andningsbesvären kan barnet få särskilda näsdroppar eller inhalationsbehandling. Är besvären riktigt allvarliga kan barnet behöva intensivvård.

Kontakt och support

Kontakta oss för rådgivning.

Vi kan RS-virus! Både sjukdomen och vaccinationen mot den. Kontakta oss med dina frågor om RS. Är du osäker på om du bör vaccinera dig? Vi ger dig rådgivning om RS-vaccin och har nära samarbete med läkare för att säkerställa en säker vaccination.

Sociala medier och delningsmöjligheter

Vi delar regelbundet RS-information i våra kanaler. Följ oss för uppdateringar och tips angående RS-virus.

Har du någon i en riskgrupp i din närhet som du vill skydda från RS-infektion? Dela inlägget och sprid informationen vidare.