Qdenga

Från 4 års ålder. 2 doser med 3 månaders intervall, men med bra skydd redan efter dos ett. Levande försvagat vaccin.

Vaxchora

Levande försvagat koleravaccin. En dos räcker oavsett ålder. Blandas i buteljerat vatten. Kan tas från 2 års ålder.

Apexxnar

20 valent pneumokockvaccin som ersatt Prevenar 13

Covidvaccin

Vi har Pfizer BA.5 till dig som behöver dos 3 och framåt. Dos 1-2 grundvaccin Pfizer.