Vi har Pfizers vaccin XBB. Gratis för alla som fyllt 80 år eller för dig som fyllt 65år och har dagligt omsorgsbehov.