Grundvaccinering med två doser nödvändig om det är mer än 2 år sedan senaste dos.

Barn mellan 2-6 år behöver 3 doser.