Ingen avgift för malariarecept i samband med övrig vaccination.