Vi på RC vaccinationer stöttar Star for Life. Det är en organisation som hjälper till att stärka ungas självkänsla, inspirera dem att våga drömma och stöttar dem i viljan att sträva mot de drömmarna.

Varje barn behöver mat, omvårdnad och tak över huvudet, men för att växa upp till stabila individer med stark självkänsla, sunda värderingar och viljan att ha en positiv inverkan på sin omgivning behöver barnet också få stödet och verktygen att utvecklas på både en mental och känslomässig nivå.

Star for Life hjälper och lär barnen att lära känna sig själva, identifiera sina drömmar och att jobba genom motsättningar på vägen för att nå dem. En av de viktigaste ingredienserna för att nå hela vägen är att hålla sig frisk.

Star for Life är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2005 med målet att inspirera unga att tro på sina drömmar och hjälpa dem leva ett liv fritt från aids. Star for Life finns nu i mer än ett hundra skolor i södra Afrika.

Läs mer om Star for Life här: https://starforlife.org