TBE (fästingburen encefalit)

Fästingburen encefalit, TBE, överförs via fästingbett och kan leda till hjärninflammation. Vissa får bestående men efter en TBE-infektion. Det finns effektivt vaccin mot TBE.

TBE – virussjukdom som sprids av fästingar

TBE, eller fästingburen encefalit, är en virussjukdom som överförs genom fästingbett. De senaste åren har fallen ökat i Sverige och vissa delar av Europa och TBE ses som ett allvarligt folkhälsoproblem. Det finns ingen behandling mot TBE så vaccination och förebyggande åtgärder kan vara avgörande under fästingsäsongen.

Spridning av TBE

TBE-viruset finns främst i skogsområden, men även i stadsmiljö, och överförs genom bett från infekterade fästingar. Spridningen är som mest omfattande från mars till november men kan pågå året om. Fästingar är aktiva när det är mer än fem grader varmt ute. Hela södra och mellersta Sverige räknas som riskområde för TBE, men omtådet sunt Mälaren är värst drabbat. Smågnagare och rådjur är de vanligaste värddjuren för fästingar. Överallt där dessa djur finns, finns en risk för spridning av TBE.

Symtom och följdsjukdomar

TBE ger oftast influensaliknande symtom i form av feber, muskelsmärta, trötthet och huvudvärk och kan leda till allvarliga komplikationer som hjärninflammation. Hjärninflammation, eller encefalit, kan orsaka svåra neurologiska komplikationer som exempelvis hjärntrötthet och förlamning. TBE är sällan livshotande, även om dödsfall förekommer. En tredjedel av alla som insjuknar i TBE får bestående hjärnskador.

Har du blivit smittad ser du oftast symtom efter 4–10 dagar men det kan också dröja upp till en månad.

Vaccinera dig för ett effektivt skydd mot TBE

Vaccination är ett effektivt sätt att skydda sig mot TBE. Barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar kan drabbas extra hårt av TBE men alla i mellersta och södra Sverige rekommenderas att vaccinera sig.

Vaccinet ges i flera doser. Din ålder avgör hur många doser du behöver. Är du yngre än 50 år får du tre doser i den första omgången och fyller sedan på efter tre år. Efter det behöver du boosta med en dos vart femte år. Du som är över 50 år får fyra doser initialt, förutom det är vaccinationsschemat detsamma oavsett ålder. Har du sjukdomar eller tar läkemedel som påverkar immunförsvaret kan du behöva boosta oftare än vart femte år. Rådfråga din vaccinatör om du är osäker på vilket vaccinationsschema du ska följa.

Skydda dig mot fästingbett

TBE går inte att behandla, så se till att skydda dig om du vistas i skog i ett riskområde. Förutom vaccination finns flera åtgärder du kan vidta för att förebygga fästingbett

 • Använd fästingmedel. Även myggmedel kan ha effekt mot fästingar.
 • Ha på dig heltäckande kläder och skor. Stoppa in byxorna i strumporna.
 • Kontrollera kroppen noggrant när du har varit i skogen.
 • Undvik buskage och högt gräs.

 

2. Fästingar och TBE-smitta

Metatext: TBE är en virussjukdom som sprids via fästingar och kan ge allvarliga komplikationer. Du kan smittas av TBE om du blir biten av en fästing som tidigare bitit ett smittat djur.

TBE sprids via fästingar

TBE, eller fästingburen encefalit, är en virussjukdom som huvudsakligen överförs till människor via fästingbett. En fästing som sugit blod från ett smittat djur kan sedan sprida sjukdomen vidare till människor. Viruset överförs via fästingens saliv till människans blodkärl. Du kan därför smittas även om du snabbt tar bort en fästing som bitit dig. Många som blir smittade har inte märkt att de har blivit fästingbitna.

Riskområden för TBE

Risken att drabbas av TBE är störst i fästingtäta områden. Skogarna i södra och mellersta Sverige, Stockholms skärgård, Gotland och vissa delar av västkusten är de största riskområdena. TBE finns även i Europa, främst i Centraleuropa, de baltiska länderna, i Ryssland och på Åland.

Under sommaren är fästingaktiviteten som allra störst men säsongen för fästingar kan pågå hela året. Flest TBE-fall förekommer under juli till oktober.

Skydda dig mot fästingbett

Fästingar är små och ibland märker du inte ens att du blivit biten. TBE går inte att behandla, så se till att skydda dig om du vistas i skog i ett riskområde. Förutom vaccination finns flera åtgärder du kan vidta för att förebygga fästingbett

 • Använd fästingmedel. Även myggmedel kan ha effekt mot fästingar.
 • Ha på dig heltäckande kläder och skor. Stoppa in byxorna i strumporna.
 • Kontrollera hela kroppen noggrant när du har varit i skogen.
 • Undvik buskage och högt gräs.

Om du ändå blir biten

Överföringen av TBE sker direkt när fästingen bitit sig fast och du kan därför smittas även om du snabbt tar bort en fästing som bitit dig. Däremot vill du få bort fästingen för att undvika andra fästingburna sjukdomar.

Om en fästing bitit sig fast kan du använda en finspetsig pincett eller en fästingborttagare för att ta bort den. Ta tag så nära intill huden du kan och dra försiktigt rakt upp. Tvätta såret noga med desinfektionsmedel eller tvål och vatten.  

Alla fästingar sprider inte TBE

Långt ifrån alla som blir bitna av fästingar, får TBE. Omkring två av hundra fästingar i riskområdena bär på viruset. Har du en gång haft TBE kan du inte få den igen. TBE kan inte överföras mellan människor.

Har du blivit smittad ser du oftast symtom efter 4–10 dagar men det kan också dröja upp till en månad.

 

3. Symtom och diagnos av TBE:

TBE överförs via fästingbett och kan leda till svåra komplikationer. Symtom på TBE kan vara allt från låg feber till förlamning. Diagnos av TBE ställs via blodprov.

TBE – symtom och diagnos

TBE, eller fästingburen encefalit, är en virussjukdom som överförs till människor via fästingbett. Många får lindriga besvär som går över av sig självt men TBE kan leda till allvarliga neurologiska sjukdomar, som inflammation i hjärnan eller hjärnhinnan. Dessa komplikationer drabbar omkring en tredjedel av de som får TBE.

Ungefär en tredjedel blir allvarligt sjuka

Har du blivit smittad ser du oftast symtom efter 4–10 dagar men det kan också dröja upp till en månad. Huvudvärk, muskelvärk, trötthet och feber är vanliga symtom att få i början av sjukdomen. För de flesta går dessa symtom över inom en vecka och därefter blir de friska.

Viruset kan dock sprida sig till hjärnan eller hjärnhinnorna och orsaka en inflammation. Det drabbar ungefär en tredjedel av TBE-smittade. Detta visar sig i symtom som märks ungefär en vecka efter att de lindrigare symtomen går över. Symtom på att TBE-viruset spridit sig till hjärnan är hög feber, svår huvudvärk, kräkningar, känslighet för ljud och ljus, förvirring och koncentrationssvårigheter. Vissa får även symtom på förlamning.

TBE kan ge komplikationer som sitter i hela livet

Det finns ingen behandling mot TBE och viruset läker ut av sig själv men du kan behöva vård för symtomen. Om viruset spridit sig till hjärnan eller hjärnhinnan kan det ta lång tid att bli frisk eftersom det centrala nervsystemet kan påverkas. De långvariga besvären kan i vissa svåra fall bli bestående.

Exempel på långvariga effekter av TBE är

 • problem med minnet
 • problem med talet
 • koncentrationssvårigheter
 • förlamning
 • problem med gången

Diagnosen ställs via blodprov

Om du misstänker att du har TBE ska du söka vård. Diagnosen TBE ställs via blodprov. Misstänker läkaren att du har hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation tas ett ryggvätskeprov.

4. TBE-vaccin

Metatext: TBE går inte att behandla men det finns ett vaccin. Vistas du i fästingtäta områden bör du vaccinera dig enligt det rekommenderade vaccinationsschemat.

Vaccination mot TBE

Fästingburen encefalit, TBE, är en virussjukdom som överförs via fästingar. Det räcker med ett fästingbett för att du ska smittas och sjukdomen går inte att behandla. Men det finns effektivt vaccin. När du vaccinerar dig mot TBE producerar ditt immunförsvar antikroppar och är sen redo att bekämpa viruset vid en eventuell smitta. Rådfråga din vaccinatör om du är osäker på om vaccinet är lämpligt för dig.

Vaccinera dig om ska vara där fästingar finns

Vistas du i ett riskområde bör du vaccinera dig. Vaccinera dig i god tid inför fästingsäsongen för att hinna få ett så bra skydd som möjligt. Barn från ett år kan få vaccinet.

Riskområdena är främst i södra och mellersta Sverige men TBE finns även i stora delar av Europa. Risken för att bli biten av en fästing är som störst under sommar och tidig höst, då fästingaktiviteten är som allra störst men säsongen för fästingar kan pågå från mars till november. Fästingsäsongen kan pågå året runt eftersom fästingar är aktiva när det är över fem grader varmt.

Du behöver flera doser av vaccinet

Vaccinationen består av tre eller fyra doser under det första året och därefter regelbundna påfyllnadsdoser. Din ålder och övriga sjukdomar avgör hur ditt rekommenderade vaccinationsschema för TBE ser ut.

Vaccinationsschema för dig som är yngre än 50 år

För barn över ett år samt för vuxna rekommenderas vaccination enligt följande schema för att få ett bra skydd mot TBE:

 • Dos 1
 • Dos 2, en till två månader efter dos 1
 • Dos 3, fem till tolv månader efter dos 2
 • Dos 4, tre år efter dos 2
 • Påfyllnadsdos vart femte år.

Vaccinationsschema för dig som har fyllt 50 år eller har nedsatt immunförsvar

För vuxna som är 50 år eller äldre, samt personer med nedsatt immunförsvar, rekommenderas vaccination enligt följande schema för att få ett bra skydd mot TBE:

 • Dos 1
 • Dos 2, en månad efter dos 1
 • Dos 3, två månader efter dos 2

Dos ett till tre kan tas som ett snabbprogram under en månad om det är ont om tid.

 • Dos 4, fem till tolv månader efter dos 3
 • Dos 5, tre år efter dos 4
 • Påfyllnadsdos vart femte år.

Biverkningar av vaccinet

De flesta upplever minimala biverkningar. Oftast mår du bra efter vaccinationen men området där du fick sprutan kan bli rött och svullet och kännas ömt. Vissa får huvudvärk, ledvärk, blir trötta och känner sig allmänt sjuka. Biverkningarna brukar gå över efter några dagar.

Det är väldigt ovanligt med allvarliga biverkningar efter TBE-vaccinet.

Alla ska inte självklart vaccinera sig

Om du är allergisk mot ägg- och hönsprotein bör du rådfråga läkare innan du vaccinerar dig mot TBE.

 

5. Riskområden för TBE

TBE finns där fästingar finns. I Sverige är området kring Mälaren, Upplands och Södermanlands skärgårdar de största riskzonerna för TBE men TBE-områden finns över stora delar av landet.

De största riskområdena för TBE

TBE, eller fästingburen encefalit, är en virussjukdom som överförs till människor via fästingbett. Ska du vistas i ett område där det finns många fästingar bör du vaccinera dig eller vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig.

När och var är risken för TBE som störst?

Risken att drabbas av TBE är störst där det finns många fästingar. Fästingar trivs bäst i lövskog och högt gräs. Södra och mellersta Sverige, området kring Mälaren, Stockholms skärgård, Gotland och vissa delar av västkusten är de största riskområdena men fästingar har på senare år blivit allt vanligare längs Norrlandskusten. Runt Mälaren, Upplands och Södermanlands skärgårdar är de mest fästingtäta områdena. Drygt tre fjärdedelar av alla rapporterade TBE-fall är i dessa områden.

TBE finns även utomlands, främst i Centraleuropa, de baltiska länderna, i Ryssland och på Åland.

Fästingar kan sprida andra sjukdomar

Under sommaren är fästingaktiviteten som allra störst men säsongen för fästingar kan pågå från mars till november. TBE är inte den enda fästingburna sjukdomen så vistas du i fästingtäta områden under den perioden bör du, förutom att vaccinera dig, skydda dig mot fästingbett [länk till sida om att förebygga TBE].

 

6. Behandling och vård av TBE:

Metatext: TBE sprids via fästingbett. Det finns ingen behandling mot TBE utan viruset läker ut av sig själv. Däremot kan du kan behöva vård för symtom eller komplikationer.

TBE kan inte botas

TBE är en virussjukdom som sprids via fästingbett. Det finns ingen behandling mot TBE utan viruset läker ut av sig själv. Däremot kan du kan behöva vård för symtomen. Bästa skyddet mot TBE är vaccination. Är du ovaccinerad och blir biten av en fästing ska du söka vård så fort som möjligt om du misstänker att du fått TBE.

Symtomen kan lindras men inget botemedel finns mot TBE

Symtomen uppstår oftast inom två veckor men det kan dröja upp till en månad. De flesta som smittas med TBE får lindriga symtom som varar i ungefär en vecka. Därefter blir de friska. För ungefär en tredjedel av TBE-smittade sprider sig dock viruset till hjärnan eller hjärnhinnan och då kan symtomen bli svårare.

Det finns inga läkemedel mot TBE utan den behandling som eventuellt krävs är symtomatisk, det vill säga att man behandlar symtomen. Blir du riktigt sjuk kan du behöva vårdas på sjukhus. Vården kan variera beroende på hur allvarliga symtomen är.   

Sjukhusvård kan krävas i svåra fall av TBE

De tidiga symtomen på TBE kan vara feber, huvudvärk och muskelsmärta. Dessa symtom behandlas med smärtstillande och febernedsättande läkemedel. Om viruset sprider sig och orsakar inflammation i hjärnan eller hjärnhinnan, kan du behöva sjukhusvård. Även här behandlas enbart symtomen. Intensivvård kan krävas i vissa svåra fall.

Drabbas du riktigt hårt och får neurologiska komplikationer kan du behöva rehabilitering för att hjälpa återhämtningen. Rehabiliteringen kan vara till exempel fysioterapi eller talterapi. Vissa kan få permanenta komplikationer som kräver långsiktig vård.

 

7. Förebyggande åtgärder mot TBE:

TBE sprids via fästingar och det finns inget botemedel. Därför bör du skydda dig och vidta vissa åtgärder för att förebygga TBE. Bästa skyddet får du genom att vaccinera dig.

Förebygg och skydda dig mot TBE

Virussjukdomen TBE sprids via fästingar som sugit blod från smittade djur. Det finns inget botemedel mot TBE men det finns saker du kan göra för att förebygga smitta. Det absolut bästa skyddet får du genom att vaccinera dig mot TBE. Är du ovaccinerad behöver du undvika fästingbett om du vistas i fästingtäta områden.

Fästingar trivs bäst i lövskog och högt gräs. Södra och mellersta Sverige, området kring Mälaren, Stockholms skärgård, Gotland och vissa delar av västkusten är de största riskområdena men fästingar har på senare år blivit allt vanligare längs Norrlandskusten. Runt Mälaren, Upplands och Södermanlands skärgårdar är de mest fästingtäta områdena.

Skydda dig mot fästingbett

Fästingar är små och ibland märker du inte ens att du blivit biten. TBE går inte att behandla, så se till att skydda dig om du vistas i skog i ett riskområde. Förutom vaccination finns flera åtgärder du kan vidta för att förebygga fästingbett:

 • Ha på dig heltäckande kläder och skor. Stoppa in byxorna i strumporna.
 • Kontrollera hela kroppen noggrant när du har varit i skogen.
 • Undvik buskage och högt gräs.
 • Använd fästingmedel. Detta gäller för både människor och husdjur.
 • Om du har husdjur, vaccinera även dem.

Om du ändå blir biten

Överföringen av TBE sker direkt när fästingen bitit sig fast och du kan därför smittas även om du snabbt tar bort en fästing som bitit dig. Däremot vill du få bort fästingen för att undvika andra fästingburna sjukdomar.

Om en fästing bitit sig fast kan du använda en finspetsig pincett eller en fästingborttagare för att ta bort den. Ta tag så nära intill huden du kan och dra försiktigt rakt upp. Tvätta såret noga med desinfektionsmedel eller tvål och vatten. 

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är TBE?

TBE är en engelsk förkortning för tick borne encephalitis, fästingburen hjärninflammation. TBE orsakas av ett virus som kan spridas mellan djur och människor. Smittan överförs till människor huvudsakligen via fästingbett.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig självt men TBE kan leda till allvarliga neurologiska sjukdomar, som inflammation i hjärnan eller hjärnhinnan. Dessa komplikationer drabbar omkring en tredjedel av de som får TBE.

Det finns ingen behandling mot TBE så vaccination och förebyggande åtgärder kan vara avgörande när du ska vistas i skogen under fästingsäsongen.

Hur överförs TBE?

TBE-virus sprider sig framför allt via fästingbett. Viruset överförs via fästingens saliv till människans blodkärl. Du kan därför smittas även om du snabbt tar bort en fästing som bitit dig. Många som blir smittade har inte märkt att de har blivit fästingbitna.

TBE smittar inte mellan människor och inget tyder på att viruset överförs till fostret om mamman blir smittad under graviditeten.

Vad är symtomen på TBE?

De flesta får lindriga besvär som går över av sig självt men TBE kan leda till allvarliga neurologiska sjukdomar, som inflammation i hjärnan eller hjärnhinnan.

Har du blivit smittad ser du oftast symtom efter 4–10 dagar men det kan också dröja upp till en månad. Huvudvärk, muskelvärk, trötthet och feber är vanliga symtom under sjukdomens första fas. För de flesta går dessa symtom över inom en vecka och därefter blir de friska.

Viruset kan dock sprida sig till hjärnan eller hjärnhinnorna och orsaka en inflammation. Denna fas av TBE-sjukdomen drabbar ungefär en tredjedel av smittade. Detta visar sig i symtom som märks ungefär en vecka efter att de lindrigare symtomen går över. Symtom på att TBE-viruset spridit sig till hjärnan är hög feber, svår huvudvärk, kräkningar, känslighet för ljud och ljus, förvirring och koncentrationssvårigheter. Vissa får även symtom på förlamning.

Finns det ett vaccin mot TBE?

Ja, det finns vaccin mot TBE. Vaccinet ger ett bra skydd mot smitta och har oftast inga eller lindriga biverkningar. Vaccinet rekommenderas till vuxna och barn över ett år som vistas i fästingtäta områden.

Vaccinet tas i flera doser enligt ett vaccinationsschema som baseras på ålder och hur välfungerande ditt immunförsvar är.

När bör man vaccinera sig mot TBE?

För att få ett fullgott skydd behöver du ta flera doser som ska tas under ungefär ett år samt påfyllnadsdoser efter några år. Börja därför i god tid inför fästingsäsongen. Sommaren är högsäsong för fästingar men fästingsäsongen räknas från mars till november.

Vilka områden i Sverige har hög risk för TBE?

Fästingar trivs bäst i lövskog och högt gräs. Södra och mellersta Sverige, området kring Mälaren, Stockholms skärgård, Gotland och vissa delar av västkusten är de största riskområdena men fästingar har på senare år blivit allt vanligare längs Norrlandskusten. Runt Mälaren, Upplands och Södermanlands skärgårdar är de mest fästingtäta områdena. Drygt tre fjärdedelar av alla rapporterade TBE-fall är i dessa områden.

Sjukdomen förekommer även i övriga Östersjöländer, i östra och centrala Europa samt i stora delar av Asien.

Långt ifrån alla fästingar bär på TBE-viruset, så även om du blir biten är risken liten att du blir smittad. Dock kan komplikationerna vid smitta bli allvarliga och sitta i länge. Därför rekommenderas vaccination till alla som vistas i riskområdena under fästingsäsongen.

Hur behandlas TBE?

Det finns ingen behandling mot TBE. Den vård som ges fokuserar istället på att lindra symtomen.  

Om du blir allvarligt sjuk kan du behöva vårdas på sjukhus.

Vad kan jag göra för att undvika fästingbett?

Det bästa skyddet mot TBE är vaccination. Om du är ovaccinerad och vistas i riskområden kan du vidta vissa åtgärder för att skydda dig mot fästingbett:

 • Ha på dig heltäckande kläder och skor. Stoppa in byxorna i strumporna.
 • Kontrollera hela kroppen noggrant när du har varit i skogen.
 • Undvik buskage och högt gräs.
 • Använd fästingmedel. Detta gäller för både människor och husdjur.
 • Om du har husdjur, vaccinera även dem.

Finns det långsiktiga effekter av TBE?

De flesta som smittas med TBE blir friska av sig själv men vissa kan få komplikationer som sitter kvar länge. TBE kan sprida sig till hjärnan och hjärnhinnan och påverka det centrala nervsystemet. Långvariga komplikationer kan vara trötthet, ihållande huvudvärk, problem med minne, koncentration, finmotorik, balans och koordination.

Kan husdjur drabbas av TBE?

Ja, även husdjur kan drabbas av TBE. Skydda dem genom vaccination och förebygg fästingbett med hjälp av fästingmedel.

Hur vanligt är TBE?

Omkring 200–500 fall av TBE anmäls årligen i Sverige. TBE är en anmälningspliktig sjukdom och diagnosticerade fall ska därför anmälas av behandlande läkare. Det är dock troligtvis fler som smittas eftersom många inte behöver ta kontakt med vården.

Kontakt och support

Kontakta oss för rådgivning.

Vi kan TBE! Både sjukdomen och vaccinationen mot den. Kontakta oss med dina frågor om TBE. Är du osäker på om du bör vaccinera dig? Vi ger dig rådgivning om TBE-vaccin och har nära samarbete med läkare för att säkerställa en säker vaccination.

Sociala medier och delningsmöjligheter

Vi delar regelbundet TBE-information i våra kanaler. Följ oss för uppdateringar och tips angående TBE.

Vet du någon som ofta vistas i skog och mark och skulle behöva veta mer om TBE? Dela inlägget och sprid informationen vidare.