Apexxnar

20 valent pneumokockvaccin som ersatt Prevenar 13